Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Ansatte

Vi på Maritimt Opplæringskontor ønsker å være til hjelp i spørsmål om maritim utdanning.
Ta kontakt med oss for informasjon.


Hvem er vi:


Øyvind Bårdsen
Daglig leder


Telefon: 52 70 89 21
Mobil:    90 75 72 66
Mail:      ob@maropp.no
Utdannet nautiker. Har ansvaret for:
 • Daglig drift
 • Fagprøveavvikling
 • Informasjon om kadettordningen og maritime sertifikater
  ---------------------------------------------------------------------

Inge Jarl Auestad
Opplæringskonsulent/ NK


Telefon: 52 70 89 22
Mobil:    92 62 47 34
Mail:      ija@maropp.no

Utdannet elektronikkingeniør. Har ansvaret for:

 • Kontakten med rederiene i Sogn og Fjordane og Vest-Agder og deres lærlinger.
 • Kontakten med de maritime skolene i Vest-Agder.
 • Skipselektrikerutdanningen
 • Rekrutteringstiltak
  -------------------------------------------------------------------- 
Steinar Tveita
Opplæringskonsulent


Telefon: 52 70 89 23
Mobil:    97 07 62 78
Mail:      st@maropp.no
Utdannet nautiker. Har ansvaret for:
 • Kontakten med rederiene i Rogaland og deres lærlinger.
 • Kontakten med de maritime skolene i Rogaland.
 • Rekrutteringstiltak
---------------------------------------------------------------------
Solfrid Gerhard
Sekretær/saksbehandler


Telefon: 52 70 89 20
Mobil:    97 58 69 32
Mail:      sg@maropp.no

Utdannet innen kontor og administrasjon. Har ansvaret for:
 • Lærekontrakter
 • Stryk i fag, evt manglende fag
 • Lånekassen
 • Påmelding til kurs
 • Tilskudd

-------------------------------------------------------------

Geir Fridtjof Foldøy
Opplæringskonsulent


Telefon: 52 70 89 25
Mobil: 90 50 87 17
Mail: gff@maropp.no
Utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. Har ansvaret for:          
 • Kontakten med rederiene i Hordaland og deres lærlinger.
 • Kontakten med de maritime skolene i Hordaland.
 • Rekrutteringstiltak