Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Fagprøve

Her får du mer informasjon om følgende temaer?
  • Hvem melder meg opp til fagprøve?
  • Når kan jeg ta fagprøve?
  • Hvem betaler reise- og boutgifter knyttet til fagprøve?
  • Får jeg lønn under fagprøve?
  • Hvordan foregår fagprøven?
  • Hvordan går jeg frem dersom jeg ikke består fagprøven?
  • Kan jeg klage på resultatet?


Hvem melder meg opp til fagprøve?
Maritimt Opplæringskontor melder deg opp til fagprøve. Du må da ha fullført og bestått de 4 deloppgavene du er forpliktet til å utføre om bord.


Når kan jeg ta fagprøve?
Du kan tidligst gå opp til fagprøve 2 mnd før lærekontrakten går ut og senest 2 mnd etter at lærekontrakten er over.


Hvem betaler reise- og boutgifter knyttet til fagprøve?
Rederiet betaler vanligvis reise, mens opplæringskontoret betaler overnatting.


Får jeg lønn under fagprøven?
Nei


Hvordan foregår en fagprøve?
Fagprøvene går over 1-2 dager.
Fagene er delt opp i stasjoner. Du får 1 hovedoppgave som du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere. Denne oppgaven ligner på de deloppgavene du har gjennomført i løpet av læretiden. Vanligvis vil du få 3-4t på denne oppgaven. De andre stasjonsoppgavene er mindre og tar ca 15-20 min. Oppgavene er vanligvis praktiske oppgaver som du skal vise at du har god kontroll på (f.eks knop og stikk). Du kan få oppgaver fra hele loggboken din ettersom denne er basert på fagplanen i faget.


Hvordan går jeg frem dersom jeg ikke består fagprøven?
Lærlinger som ikke består, kan avlegge ny prøve. Består lærlingen heller ikke annengangs prøve, opphører lærebedriftens forpliktelser. Prøve kan imidlertid avlegges på et senere tidspunkt som praksiskandidat i henhold til opplæringsloven §3-5.


Kan jeg klage på resultatet?
Lærlinger som ikke består prøven, kan påklage prøvenemdas avgjørelse (jf. forskrift til opplæringsloven kap.5). Begrunnet skriftlig klage sendes Yrkesopplæringsnemda innen 3 uker fra mottakelsen av brevet om stryk.
NB. Lærlingen kan ikke gå opp til ny fagprøve før klagen er ferdigbehandlet.