Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Før læretiden

På denne siden vil du kunne finne svar på følgende spørsmål:
 • Hvem kan bli lærlinger?
 • Hvordan søke læreplass?
 • Hva med søkere som har utenlandsk statsborgerskap?
 • Hvilke krav stilles for å få læreplass?
 • Kreves det helseattest for å reise til sjøs?
 • Er det mulig å reise til sjøs uten noen form for maritim utdanning?
 • Hvilken utdanning kreves for å reise til sjøs?
 • Finnes det andre veier til fagbrev enn lærling?
 • Hva er mønstring?
 • Hva skal jeg ta med på reise?
 • Hva er ansettelsesattest og lærekontrakt?
 • Kan jeg velge selv hvilket rederi jeg vil ha læreplass i?

Hvem kan bli lærlinger?
Alle som er interessert i og motivert for å arbeide til sjøs kan bli lærlinger i matros- eller motormannfaget. Du må ha fullført og bestått VG1 TIP eller Elektro og Vg2 Maritime fag. Lærlinger i våre andre lærefag må ha fullført og bestått sitt respektive Vg2 fag, samt være motivert og interessert i sitt valgte fagfelt.


Hvordan søke læreplass?

Du kan søke læreplass ved å fylle ut skjemaet du finner her.


Hva med lærlinger med utenlandske statsborgerskap?
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse åpnet nylig opp for å utbetale tilskudd til " EØS-borgere i opplæringsstillinger som har gjennomført utdanning ved utdanningsinstitusjon i Norge".  Dette gjør det enklere for mange av våre utenlandske søkere. For de som ikke havner inn under tilskuddsordningen kan det fremdeles bli vanskelig å få læreplass. Det er derimot enkelte rederier som likevel tar inn lærlinger selv om tislkuddet uteblir. Det er derimot ikke alle rederier som har økonomisk mulighet til dette.


Hvillke krav stilles for å få læreplass?

 • Lavt fravær
 • Fullført VG1 og Vg2 med gode karakterer (snitt på 3,5)
 • Karakteren GOD i orden og atferd
 • Være motivert for faget
 • God vandel


Kreves det helseattest for å reise til sjøs?

Det er ulike krav til BMI, syn og hørsel avhengig av hvilken stilling du skal ha om bord. Ulike medikamentbruk og diverse sykdommer kan også hindre deg i å få godkjent helseattest. Derfor anbefaler vi deg å gå til sjømannslegen før du begynner på en maritim utdanning.


Er det mulig å komme til sjøs uten noen form for maritim utdanning?

Nei.


Hvilken utdanning kreves for å reise til sjøs?

Du bør ha fullført Vg2 Maritime fag eller 3 årig studiespesialisering samt 3 årig nautikk studie ved en høyskole. Les også om praksiskandidatordningen under. 


Finnes det andre veier til fagbrev enn læreplass?
Du kan ta fagbrev som praksiskandidat. For å kunne melde deg opp som praksiskandidat må du kunne dokumentere 5 års arbeid innen det fagfeltet du vil ta fagbrev i. I tillegg må du ha bestått tverrfaglig eksamen i maritime fag.


Hva er mønstring?

Før du kan reise om bord et skip er du nødt til å mønstre på. Dette gjøres ved utvalgte NAV kontor som har maritime tjenester. Ta kontakt med NAV i ditt distrikt for å finne nærmeste mønstringskontor.
Mønstring skal skje 1-7 dager før utreise. Ved første gangs mønstring vil du få utstedt sjøfartsbok. Følgende papirer må en lærling ta med til mønstringskontoret: 

 • Gyldig helseattest
 • Kursbevis for sikkerhetskurs (original)
 • Kopi av lærekontrakt
 • Pass
 • 2 passbilder
 • Ansettelsesavtale og AA-melding fra rederiet


Hva skal jeg ta med på reise?

 • Klær til å ha under kjeledress
 • Undertøy
 • Toalettartikler
 • Fritidsklær og eventuelt treningsklær
 • Papirer (helseattest, pass, ansettelsesavtale, kursbevis fra sikkerhetskurs, sjøfartsbok, loggbok og informasjonshefter)


Hva er ansettelsesattest og lærekontrakt?

Ansettelsesavtale skrives mellom deg og rederiet. Den forteller deg at du har et ansettelsesforhold til dette rederiet i læretiden. Lærekontrakt skrives mellom deg og Maritmt Opplæringskontor. For å være gyldig må den godkjennes av fylket.


Kan jeg velge selv hvilket rederi jeg vil ha læretiden i?

I utgangspunktet ikke, men vi forsøker å etterkomme ønsker. Søkere til læreplass fordeles etter et helhetsinntrykk basert på karakterer, fravær under utdanningen og det som kommer frem i intervjuet vi har med alle søkerne.