Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet
Illustration

Velkommen til Maritimt Opplæringskontor - MAROPP

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge er godkjent opplæringsbedrift i fagene matros, motormann, skipselektriker, institusjonskokk og kontor. Kontoret ble etablert i 1996 og eies i dag av over 50 medlemsrederier i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse rederiene eier og/eller driver fraktefartøyer, taubåter, offshore serviceskip, tankskip, bulkskip, forskningsskip, hurtigbåter og passasjerferger.

De siste årene har antallet lærekontrakter via vårt kontor variert mellom 300 og 350. Vi er derfor landets største opplæringskontor i maritime fag.

Maropp arbeider kontinuerlig for å gi lærlingen og kadetten den beste opplæringen, og har derfor tatt i bruk Olkweb - digital loggbok og Webcadet - digital kadettbok.