Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Hvordan følge opp lærlingen

Info til instruktør:

Tidligere så har lærlingene levert inn deloppgaver samt halvårsvurderinger.
Nå har vi laget til spørsmål ut i fra læreplanen som lærlingene skal besvare på gjennom læretiden. Besvarelsen legges inne på Olkweb. Halvårsvurderingen beholder vi likt som før.
Vi har fått tilbakemelding fra flere instruktør om at de ønsker en egen tilgang til Olkweb for å se hva lærlingene besvarer. Dette for at de kan ha en bedre oppfølging på lærlingen.
Ved innlogging til Olkweb, gå inn på nettsiden www.olkweb.no/maropp . Brukernavn: instruktør sin jobb mailadresse, Passord: Trykk på “glemt passord” ved førstegangs pålogging. Se veiledningshefte for mer info.

Derfor vil vi at instruktør:
• Ser etter at lærlingen har besvart oppgavene inne på logg.
• Gjennomfører halvårsvurdering, oppstartsrapporten og skjema for godkjenning av praktiske oppgaver(Skjema side 21 motormann og side 23 matros) sammen med lærlingen. For der etter å lenge den inn på Olkweb.