Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Kurs & seminar

Maritimt Opplæringskontor har som ett av sine hovedfokus å sørge for god oppfølging for alle som er i kontakt med oss. Vi tilbyr derfor aktuelle kurs og seminar for både medlemsrederi, opplæringsansvarlige, lærere og selvsagt lærlinger.

Savner du noe? - ta med oss for å høre om vi planlegger noe som kan være aktuelt for deg!Her er en oversikt over aktuelle kurs og seminar som Maritimt Opplæringskontor tilbyr:

Assessorkurs

Assessorkurs er et etterutdanningstilbud for erfarne offiserer som ønsker å bidra i opplæringen av kadetter. Kurset anbefales også for offiserer som driver opplæring av lærlinger.
Påmelding skjer via ditt rederi.

Lærlingsamlinger

Her samler vi lærlingene for å utveksle erfaringer. Lærlingene vil også her få vikitg informasjon om sin rolle som lærling, samt de krav som stilles til dem i opplæringsfasen. Lærlingsamlingen på høsten har fokus på 1.års lærlingene, mens samlingene på våren er for 2.års lærlinger med fokus på avslutning av læretiden og muligheten foran dem.
Påmelding skjer via SMS, facebook eller mail.

Lærersamlinger

Maritimt Opplæringskontor inviterer årlig til en samling for de lærerne som underviser i maritime fag i våre fylker. Målet med samlingen er økt samarbeid mellom skolene.
Påmelding skjer direkte til Maritimt Opplæringskontor.

Praksiskandidatkurs

Kurset er ment for de som ønsker å ta fagbrev i matros- eller motormannsfaget. Det kreves minimum 5 års praksis i faget for å kunne avlegge fagprøve som praksiskandidat. I tillegg må en avlegge en skriftlig tverrfaglig eksamen. Kurset vil lede deltakerne gjennom pensumskravet til eksamenen. Det er foreløpig ikke planlagt praksiskandidatkurs for året 2011 - 2012.

Kontaktseminar

Årlig samling for våre medlemsrederier. Her oppdateres rederienes kontaktpersoner om siste nytt innen lærlingordningen.