Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet
Illustration
Her ligger felles filer for lærlingene:

Oppstartsrapporten - Sendes inn etter 14 dager ombord på nytt fartøy
Halvårsvurderingen - Sendes inn hvert halvår
Godkjenning av praktiske oppgaver - Matros - Sendes inn hvert halvår
Godkjenning av praktiske oppgaver - Motormann -Sendes inn hvert halvår
Godkjenning av praktiske oppgaver - Skipselektriker - Sendes inn hvert halvår


Lærlingene kan søke om disse sertifikatene i læretiden:

Søknad om Brovakttjeneste
Søknad om Maskinvakttjeneste


English version:

Start-up report
Bi annual appraisal