Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Praksiskandidatkurs


En praksiskandidat er en voksen som tar sikte på fag- eller svennebrev uten å være elev eller lærling.


Teorikrav
Praksiskandidater avlegger en egen teorieksamen i lærefaget. Eksamen må være bestått før oppmelding til fag- eller svenneprøve. Privatistkontoret er ansvarlig for teorieksamen i alle fag. Påmelding til eksamen skjer via www.privatistweb.no.

Praksiskrav
For praksiskandidater skal samlet praksis/ arbeidserfaring og eventuell tidligere utdanning være 25 prosent lengre enn den fastsatte læretiden i faget. Normalt vil dette si 5 år. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor kompetansemålene/ hovedområdene i læreplanen for faget. Relevant skolegang blir godskrevet som fradrag etter fastsatte regler.

Vi anbefaler at du går gjennom læreplanen for faget sammen med arbeidsgiver(e) for å vurdere om praksisen din er tilstrekkelig og allsidig i henhold til kompetansemålene i faget. Attestene skal si noe om arbeidssted, stillingsstørrelse og tid for arbeidsforholdet. Alle karakterutskrifter og attester må være attestert.

Bor du i Rogaland og ønsker mer info, logg deg inn på nettsiden til Rogaland Fylkeskommune.
Bor du i Hordaland er innloggingen herVi har til salgs et hefte som vil være til stor hjelp når du leser deg opp til tverrfaglig eksamen i matrosfaget.
Heftet koster kr. 500,- Denne summen vil bli refundert av ditt forbund.

Dersom du ønsker et slikt hefte sender du navn, adresse og rederi til post@maropp.no