Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Skipselektriker


Hva gjør en skipselektriker?
 • Reparere og justere alt teknologisk utstyr om bord

Hvilke personlige egenskaper trenger en skipselektriker?
 • Være faglig dyktig og holde seg oppdatert til alle tider
 • Kunne jobbe selvstendig og nøyaktig
 • Være ansvarsbevisst
 • Være flink til å samarbeide også med mennesker fra andre kulturer
 • Være sikkerhetsorientert og følge de kravene som stilles
 • Ha gode språk kunnskaper

Hvilke krav stilles for å få læreplass?
 • Fullført Vg1 elektro
 • Fullført Vg2 Elenergi (snitt over 3,5)
 • Godkjent helseattest fra autorisert sjømannslege
 • God vandel

Hvor lang er læretiden?

Læretiden er 30 måneder. De 10 første månedene vil du få en fordypning i skipselektrikerfaget på Karmsund videregående skole, Haugesund eller Færder videregående skole, Tønsberg. Her vil du også få sikkerhetskurs og høyspentkurs. De siste 20 månedene av læretiden reiser du ut på skip eller rigg, som lærling. Læretiden avsluttes med fagprøve.

Vil du søke læreplass som skipselektriker, kilkk på "Søke læreplass". Søknadsfrist er 1. mars.


Finnes det internasjonale krav til skipselektriker?

IMO ( International Maritime Organization) har vedatt at alle som skal mønstre som skipelektriker må ha ferdighetssertifikat, fra 01.01.2017.  Fra samme dato vil det også på en del båter bli krav om at en har skipselektrikeroffiser om bord. Hva som vil ligge i kravet til sertifiseringen er ennå uklart. Dette arbeider Sjøfartsdirektoratet med. 

Les mer om skipselektriker på www.utdanning.no eller www.maritimkarriere.no Har du allerede fagbrev som elektriker, og vil bli skipselektriker?

Kravet for å bli godkjent som skipselektriker er følgende:
 • Fagbrev som elektriker
 • Bestått eksamen i "skipselektriker modul"
 • Gjennomført og bestått høyspentkurs og grunnleggende sikkerhetskurs
 • 3 mnd effektiv fartstid (6 mnd i et 1:1-system)
I tillegg må du ha godkjent helseattest.
Eksamen i skipselektriker-modul blir normalt avviklet 2 ganger i året. Mer om dette finner du her