Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Styret


Styreleder: 

- Per Stange, Solstad Shipping AS

Styremedlemmer:
- Inger Nilsen, Simon Møkster Shipping AS
- Bjørn Åge Veivåg, Odfjell Maritime Services AS
- Inger Tronstad, Norled AS
- Sindre Matre, Arriva Shipping AS

Varamedlemmer:
- Erling Lodden, Eidesvik Maritime AS
- Frode Kjelkenes, Fjord1 AS
- Magnus Klepsvik, Statsraad Lehmkuhl