Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Under læretiden

Her får du vite litt mer om følgende:

 • Hva tjener sjøfolk?
 • Hva tjener jeg som lærling?
 • Hvor lang er læretiden?
 • Hvor lange perioder er jeg om bord?
 • Vil jeg bli sjøsyk?
 • Hva gjør jeg om jeg blir hjemsyk og mistrives om bord?
 • Får en lærling egen lugar om bord?
 • Er det internett og TV på lugaren?
 • Hvem kan være min opplæringsansvarlige om bord?
 • Hvem tar jeg kontakt med om jeg får problemer om bord?
 • Kan lærekontrakten heves midt i læretiden?
 • Kan jeg bli oppsagt?
 • Kan jeg søke om permisjon?
 • Hvilke konsekvenser kan stort fravær ha å si på læretiden min?
 • Har jeg krav på videre skolegang om jeg avbryter læretiden min?Hva tjener sjøfolk?
Det varierer avhengig av stillingen om bord og ut i fra type skip og fartsområde.Hva tjener jeg som lærling?
For informasjon om lærlinglønn ta kontakt med Norsk Sjømannsforbundet.


Hvor lang er læretiden?
Etter Vg1 TIP eller Elektro og Vg2 Maritime fag blir læretiden 24 måneder*.

(* gjelder ordinær lærekontrakt. Læretiden blir lengre med en annen skolegang enn vist over.)


Hvor lange perioder er jeg om bord?
Det er ulike turnusordninger, alt i fra to uker ute til opp i to måneder når du reiser på langfart. Du jobber vanligvis i et 1:1 system som betyr at du har like lange friperioder som du arbeidsperioder.


Vil jeg bli sjøsyk?
Mange av lærlingene kan bli sjøsyke i starten. For de aller fleste går dette over.


Hva gjør jeg om jeg blir hjemsyk og mistrives om bord?
Det å reise ut som lærling kan være tøft den første turen. Det er mange nye mennesker å bli kjent med og en helt annen måte å leve på enn det du er vant til. Du vil nok savne både familie, venner og kjæreste når du er ute. Det gjør også de andre som arbeider om bord. Det er viktig at du deltar i det sosiale livet om bord på båten. Ikke sett deg alene på lugaren. Ta kontakt med din opplæringsansvarlig om du trenger å ta en prat.


Får en lærling egen lugar om bord?
Ja, i de aller fleste tilfellene.


Er det internett og TV på lugaren?
På noen skip får du TV på lugaren, men uansett er det TV i oppholdsrommet. Tilgangen til internett varierer, og dersom tilgangen er der, stilles gjerne kun en PC til mannskapets disposisjon på fritiden.


Hvem kan være min opplæringsansvarlig om bord?
Det er overstyrmann eller maskinisten som vanligvis er din opplæringsansvarlige om bord. De kan delegere dette ansvaret til andre offiserer. Din opplæringsansvarlig har hovedansvaret for din opplæring, men kan sette deg sammen med et annet mannskap som har det daglige ansvaret for din opplæring.


Hvem tar jeg kontakt med om jeg får problemer om bord?
Du skal alltid prate med opplæringsansvarlig først. Sammen med han kan du ta opp saken med kapteinen. Kapteinen vil så om nødvendig ta saken opp med rederikontoret. Om du trenger råd for hvordan du skal håndtere enkelte saker kan du ringe kontaktpersonen din på rederikontoret og\eller Maritimt Opplæringskontor.


Kan lærekontrakten heves midt i læretiden?
Det er kun fagopplæringskontoret som kan heve lærekontrakten. Les mer i opplæringsloven her.


Kan jeg bli oppsagt?
Ja, det kan du. Rederiet kan si deg opp dersom du bryter rederiets reglementer, sikkerhetsregler eller Norsk lov.


Kan jeg søke om permisjon?
Ja, men sluttdato for læretiden din må da forskyves tilsvarende lengden på permisjonen.


Hvilke konsekvenser kan stort fravær ha for læretiden min?
Stort fravær i læretiden vil i de fleste tilfeller føre til forskyvning av læretiden tilsvarende fraværet.


Jeg har fått innkallelse til militæret, hva gjør jeg?
Alle lærlinger som blir innkalt til førstegangstjeneste i læretiden er forpliktet til å søke om utsettelse. Lærlingen må da sende en søknad til forsvaret om utsettelse og legge ved en kopi av lærekontrakten.


Har jeg krav på annen skolegang om jeg avbryter læretiden min?
Det kommer an på når du velger å avslutte. Avbryter du lærekontrakten din før det er gått 3 mnd. beholder du ungdomsretten. Det vil si retten til videregående skole. Avslutter du etter 3 mnd er gått mister du retten til videregående opplæring.
Om du er nødt til å avbryte lærekontrakten pga helsemessige årsaker kan du søke om utvidet ungdomsrett.