Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Vedtekter og oppgaver

Maritimt opplæringskontor har følgende oppgaver:

  • Tegne kontrakter med lærlingene på vegne av rederiene
  • Følge opp læreforholdene og påse at elevene får riktig opplæring
  • Få kvalifisert opplæring av personell til næringen
  • Sikre fremtidig rekruttering til næringen
  • Få samsvar mellom elevplasser og lærlingplasser
  • Markedsføre næringen overfor skole, ungdom og foreldre
  • Koordinere og iverksette etterutdanning av faglige ledere/ instruktører
  • Oppmuntre og legge til rette for samarbeid mellom skoler i vårt distrikt som har maritime fag

 

Du kan lese mer detaljert i kontorets vedtekter her.