Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Webcadet

Webcadet - ny elektronisk registreringsbok for kadetter


I sammenheng med at STCW ble revidert i 2010, så kom behovet for å oppgradere kadettbøkene. De maritime opplæringskontorene i Haugesund, Ålesund, Tromsø og Tønsberg har utviklet Webcadet, som erstatter de papirbaserte kadettbøkene.

De som registrerer seg i Webcadet, vil kunne føre dokumentasjon på sin kadettid i en webbasert kadettbok. Når kadettiden er over, vil kadetten få utstedt et dokument som tilsier at kadettiden er fullført og bestått.

Webcadet er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjonene som elektronisk registreringsbok for norske kadetter.

For å få tilgang til Webcadet må du ha godkjent kadettplass hos et rederi.

Mer informasjon om Webcadet finner du i håndboka. Den kan du laste ned her.

Du kan logge deg på Webcadet ved å trykke "Webcadet innlogging" i menyen til høyre på vår nettside.