Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Webcadet veiledning

Her ligger veiledningshefter for vedkommende som skal jobbe med Webcadet.

Rederiansvarlig

Assessor

Instruktør

Training officer - English version

Kadett


Her er link til testversjon i webcadet http://webcadet.kurs.test6.innit.no/
(Denne brukes kun under instruktør-assessorkurs)Her er utskriftversjon av Webcadet:

Dekk

Maskin