Søke læreplass
Innlogging olkweb
Innlogging webcadet

Y-veien

Her får du mer informasjon om følgende temaer:
 

  • Hva er Y-veien? (yrkesrettet vei)
  • Hvilke skoler tilbyr Y-veien?
  • Hvilke skoler tilbyr offisersutdanning i maritime fag?
  • Hva er forskjellen på en lærling og en kadett?
  • Hvem kan være assessor?

     

Hva er Y-veien?

”Y-veien” står for ”den yrkesfaglige veien” og betyr at du kan begynne rett på en maritim høyskoleutdanning når du har oppnådd fagbrev. Da er undervisningen tilpasset om du kommer fra yrkesfaglig eller studiespesialiserende studieretning.
NB!
lærlinger som ikke har gått ordinært vg1 og vg2 , eks lærlingskole eller privatisteksamen, vil ikke bli godkjent for opptak via Y-veien.

 


Hvilke skoler tilbyr Y-veien?

Foreløpig er det bare Høyskolen i Ålesund og Høyskolen Stord/Haugesund som tilbyr dette for nautikk faget.


Hvilke skoler tilbyr offisersutdanning i maritime fag?
Flere fagskoler og høyskoler i Norge kan gi deg offisersutdanning i maritime fag. En liste over skolene finner du her.


Hva er forskjellen på en lærling og en kadett?
En lærling er en som har gått Vg2 maritime fag og er i gang med læretiden sin før hun eller han skal ta fagbrevet.
En kadett er ferdig, enten med den maritime fagskolen, eller den maritime høyskoleutdanningen og seiler for å få nok fartstid til å løse sertifikatene.


Hvem kan være assessor?
Assessor er en erfaren offiser som har godkjent assessorkurs. Assessor har som ansvar å signere i registreringsboken etterhvert som han mener du har oppnådd kompetanse i emnet. Du kan bli hørt teoretisk og/eller praktisk.